အားကစားႏွင့္ကာပညာသိပၸံ (ရန္ကုန္) ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ အခမ္းအနား (၁.၈.၂၀၁၆)

အားကစားႏွင့္ကာပညာသိပၸံ (ရန္ကုန္)၊ အားကစားႏွင့္ပညာေရးေပါင္းစပ္ေလ့က်င့္ေရးသင္တန္းေက်ာင္း ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔အခမ္းအနားကုိ (၁.၈.၂၀၁၆) ရက္ေန႔ နံနက္ (၁၀း၀၀) နာရီတြင္ အားကစားႏွင့္ကာယပညာသိပၸံ (ရန္ကုန္) ျပည္ေထာင္စုခန္းမ၌ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ထုိအခမ္းအနားတြင္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မွ အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး ႏုိင္ငံတကာၿပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ဆုရရွိခဲ့သည့္ သင္တန္းသား/သူမ်ားႏွင့္ နည္းျပမ်ား၊ ျပည္တြင္း/ျပည္ပၿပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ ေရႊတံဆိပ္ဆုရရွိသည့္ သင္တန္းသား/သူမ်ားအား ဆုမ်ားအသီးသီးခ်ီးျမွင့္ေပးအပ္ျခင္း၊ နည္းျပဆရာ/ဆရာမမ်ားအား အားကစား၀တ္စုံႏွင့္ Walking Shoe မ်ားေပးအပ္ျခင္း၊ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ပညာသင္ႏွစ္၊ ဂုဏ္ထူးရေက်ာင္းသား/သူမ်ားႏွင့္ တကၠသုိလ္၀င္စာေမးပြဲေအာင္ျမင္သူမ်ားအား ဆုခ်ီးျမွင့္ျခင္း၊ ဂုဏ္ထူးရရွိေအာင္သင္ၾကားေပးေသာဆရာမမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းတက္ရက္မွန္ပ်က္ကြက္မရွိပညာသင္ၾကားေပးေသာ ဆရာမ (၁၁)ဦးအား ဂုဏ္ျပဳဆုခ်ီးျမွင့္ျခင္း၊ အား/ကာသိပၸံ (ရန္ကုန္) ၀န္ထမ္းမ်ားအား ၀န္ထမ္း၀တ္စုံမ်ားအား အသီးသီးေပးအပ္ခ်ီးျမွင့္ခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔ေနာက္ အား/ကာသိပၸံ(ရန္ကုန္)မွ သင္တန္းသား/သူမ်ားက “ေန႔သစ္ဆီသုိ႔” ႏွင့္ “ဒုိ႔ခ်စ္တဲ့သိပၸံ” သီခ်င္းျဖင့္ သီဆုိဂုဏ္ျပဳေဖ်ာ္ေျဖခဲ့ၾကပါသည္။

ဆက္လက္ၿပီး အားကစားႏွင့္ကာပညာသိပၸံ (ရန္ကုန္) ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမွ သင္တန္းသား/သူမ်ားႏွင့္ နည္းျပမ်ား၊ ရုံး၀န္ထမ္းမ်ားအား ေငြသားကံစမ္းမဲမ်ားေဖာက္ေပးခဲ့ပါသည္။