ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားေတြ႔ဆုံပြဲ (1.8.2018)

အားကစားႏွင့္ကာယပညာသိပၸံ (ရန္ကုန္) ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားေတြ႕ဆုံပြဲအခမ္းအနားကုိ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၁) ရက္ေန႔ ေန႔လည္ (၁း၀၀)နာရီတြင္ အားကစားႏွင့္ကာယပညာသိပၸံ၊ ျပည္ေထာင္စုခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အခမ္းအနားအၿပီးတြင္ ၀န္ထမ္းမ်ားအား ေငြသားႏွင့္ အသုံးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား ကံစမ္းမဲေဖာက္ေပးခဲ့ပါသည္။