“ထူးခြ်န္အားကစားသမားမ်ားအား ဆုခ်ီးျမွင့္ျခင္းႏွင့္ အထူး ေန႔လည္စာစားပြဲ အခမ္းအနား” (၁၇.၁၀.၂၀၁၆)

က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစား၀န္ႀကီးဌာန၊ အားကစားႏွင့္ကာယပညာဦးစီးဌာန၊ အားကစားႏွင့္ကာယပညာသိပၸံ (ရန္ကုန္) ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ပညာသင္ႏွစ္ အားကစားႏွင့္ပညာေရးေပါင္းစပ္သင္တန္း “ထူးခြ်န္အားကစားသမားမ်ားအား ဆုခ်ီးျမွင့္ျခင္းႏွင့္ အထူးေန႔လည္စာစားပြဲ အခမ္းအနား” ကုိ (၁၇.၁၀.၂၀၁၆) ရက္ေန႔ နံနက္ (၁၁း၃၀)အခ်ိန္တြင္ အား/ကာသိပၸံ (ရန္ကုန္) က်ိဳကၠဆံကြင္း၊ ျပည္ေထာင္စုခန္းမ၌က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။