စက္ဘီး

စက္ဘီးသမိုင္းႏွင့္ စက္ဘီးစီးအားကစား

ေရွးမ်ားအရ ေရွးအီဂ်စ္ႏိုင္ငံတြင္ ဘီးႏွစ္ဘီးတပ္ယာဥ္မ်ား ထိုေခတ္ကာလတြင္ ရိွခဲ့ေၾကာင္း သိရ သည္။ ၄င္းယာဥ္မ်ားသည္ စက္ဘီးသမိုင္း၏ အစျဖစ္ႏိုင္သည္။ 1416 ရာစုအႏုပညာ၊ စာေပထြန္းကား ေသာ အလယ္ေခတ္မ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ဆန္းသစ္ေသာ ေခတ္ကာ (Renaissance Period) မ်ား မတိုင္မီ ဘီးႏွစ္ဘီးတပ္ယာဥ္မ်ား ရိွခဲ့ေၾကာင္း၊ အေထာက္အထားမေတြ႕ရပါ။

1790 ခုႏွစ္တြင္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံပါရီၿမိဳ႕မွာ ဆစ္ဖ္ရပ္ၿမိဳ႕စားႀကီး Count of Civrac ထြင္ခဲ့ေသာ (Celerifere) စက္ဘီးမွာ အေစာဆုံးစက္ဘီးဟု ယူဆရဖြယ္ရိွသည္။

1816 ခုႏွစ္တြင္ ဂ်ာမန္လူမ်ဳိး ေ၀ၚတေရ႕စ္ (Von Drais) ၏ စက္ဘီး၊ Draisienne ေပၚေပါက္ လာၿပီး မၾကာမီ အေပ်ာ္စီးႏွင့္ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ရန္အတြက္ စက္ဘီးမ်ားကို သုံးလာၾကသည္။ ထိုေခတ္ စက္ဘီး စီးသူမ်ားသည္ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦးၿပိဳင္ရန္အတြက္ စက္ဘီးမ်ားကို သုံးလာၾကသည္။

ၿပိဳင္ပြဲမ်ား (Competitions)

ပထမဆုံး ႀကီးၾကပ္ျပဳလုပ္ေသာ ၿပိဳင္ပြဲကို “Grand Prix of the City of Amiens” ကို ျပင္သစ္ ႏိုင္ငံေအမင္းစ္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပခဲ့ၿပီး၊ ၄င္းၿပိဳင္ပြဲကို ျပင္သစ္လူမ်ဳိး Cavigneux ႏိုင္ခဲ့သည္။ 1818 ခုႏွစ္ ဧၿပီလ (၅)ရက္ေန႔တြင္ ပဲရစ္စ္ၿမိဳ႕ “ Jardin du Luxembourg” ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္မ်ားကို မီတာ ၆၀၀ အကြာအေ၀းကို ၿပိဳင္ခဲ့ၾကသည္။ 1868 ခုႏွစ္တြင္ အဂၤလိပ္လူမ်ဳိး ဂ်ိမ္းစ္မိုး James Moore သည္ ပထမဦးဆုံးေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာၿပိဳင္ပြဲ၀င္အေနျဖင့္ “St. Cloud Grand Prix” (စိန္႔တက္ေလာက္ဂေရာ္န္ပရိ)ၿပိဳင္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရရိွခဲ့သည္။ ၄င္းသည္ 1869 ခုႏွစ္တြင္ ကီလိုမီတာ 130 ေ၀းေသာ ပထမအႀကိမ္ Paris-Rouen ၿပိဳင္ပြဲကို တစ္နာရီပ်မ္းမွ် 12.4 ကီလိုမီတာႏႈန္းျဖင့္ နင္းၿပီး ႏိုင္ခဲ့ သည္။ ေနရာတိုင္းရိွ စက္ဘီးကြင္းမ်ားတြင္ “Bol Dor” ဟုေခၚ ၂၄ နာရီ ခံႏိုင္ရည္စစ္ေသာ ၿပိဳင္ပြဲမ်ား လုပ္လာခဲ့ၾကသည္။ ဤခက္ခဲေသာ အားရစရာေကာင္းေသာ ၿပိဳင္ပြဲမ်ားကို ပရိသတ္အမ်ားအျပား လာေရာက္အားေပးခဲ့ၾကသည္။ ျပည္သူလူထု၏ စိတ္၀င္စားမႈကို သတင္းစာဆရာမ်ား သိလာေသာအခါ သတင္းစာတိုက္ႀကီးမ်ားသည္ “၂၄”နာရီၿပိဳင္ပြဲမ်ားကို လမ္းမမ်ားေပၚတြင္ က်င္းပလာခဲ့ၾကသည္။ သိပ္မၾကာမီ 1891 ခုႏွစ္တြင္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံတြင္ ကီလိုမီတာ 580 ရွည္ေသာ “Bordeaux Parix” ၿပိဳင္ပြဲ စလုပ္လာၾကသည္။ ၄င္းႏွစ္တြင္ပင္ 1200 ကီလိုမီတာ ေ၀းေသာ Paris Brest ၿပိဳင္ပြဲကုိ က်င္းပခဲ့ၾက သည္။ သတင္းစာတိုက္ႀကီးမ်ား ျပည္သူလူထု၏ စိတ္၀င္စားမႈကို သတင္းစာဆရာမ်ား သိလာေသာ အခါ သတင္းစာတိုက္ႀကီးမ်ားသည္ “၂၄”နာရီၿပိဳင္ပြဲမ်ားကို လမ္းမမ်ားေပၚတြင္ က်င္းပလာခဲ့ၾကသည္။

1903 ခုႏွစ္တြင္ Henry Desgranges သည္ ၄င္းထုတ္ေ၀ေသာ 1 Auto သတင္းစာပိုမိုေရာင္း အားေကာင္းလာေစလိုေသာ စိတ္ကူးျဖင့္ Tour de France ၿပိဳင္ပြဲကို က်င္းပခဲ့သည္။ မၾကာမီ 1908 ခုႏွစ္တြင္ ပထမအႀကိမ္ Tour of Belgium ၿပိဳင္ပြဲကို က်င္းပၿပီး 1909 ခုႏွစ္တြင္ ပထမအႀကိမ္ Tour of Italy ၿပိဳင္ပြဲကို က်င္းပခဲ့ၾကသည္။

ထို႔အတူ ကြင္းအတြင္း ၿပိဳင္ပြဲတြင္ အဂၤလိပ္လူမ်ဳိး Doods သည္ ပထမဆုံးတစ္နာရီနင္းေသာ စံခ်ိန္တင္ခဲ့သည္။ ၄င္းသည္ တစ္နာရီ (မိနစ္ ၆၀အတြင္း)တြင္ 25.598 ကီလိုမီတာနင္းႏိုင္ခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္းဆက္တိုက္ ႏုိင္ငံေပါင္းစုံတြင္ ထိုစံခ်ိန္ထက္သာေအာင္ လူအေျမာက္အမ်ား တစ္ေယာက္ၿပီး တစ္ေယာက္ စံခ်ိန္သစ္တင္လာၾကသည္။ စံခ်ိန္ရွင္အခ်ဳိ႕၏ အမည္မ်ားမွာ Fausto Coppi, Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Moser, Andurain, Tony Rominger, Boardman တို႔ျဖစ္သည္။ Boardman သည္ မန္ခ်က္စတာ စက္ဘီးကြင္းတြင္ တစ္နာရီတြင္ 56.375 ကီလိုမီတာ နင္းႏိုင္ခဲ့သည္။အားကစားႏွင့္ကာယပညာသိပၸံ(ရန္ကုန္) စက္ဘီးအားကစားနည္းတြင္ က်ား(၁၂)ဦး၊ မ(၁၂)ဦး တို႔ျဖင့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိပါသည္။

အားကစားႏွင့္ကာယပညာသိပၸံ(ရန္ကုန္) စက္ဘီးအားကစားနည္း၏တစ္ေန႔တာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား

စက္ဘီးအားကစားနည္း၏ တစ္ေန႔တာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မွာ-

(က) နံနက္(၀၄း၃၀)နာရီအခ်ိန္ တာဝန္က်ဆရာမွ ႏႈိးခရာမႈတ္အိပ္ထျခင္း။

(ခ) နံနက္(၀၅း၁၅)နာရီအခ်ိန္ Training မသြားမီတန္းစီလူစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ မိမိအားကစား႐ံုသို႔ တန္းစီထြက္ခြာျခင္း။

(ဂ) မိမိအားကစား႐ံုတြင္ (၀၅း၃၀)နာရီမွ (၀၆း၄၅)နာရီအထိ ေလ့က်င့္မႈျပဳလုပ္ၿပီး စားရိပ္သာ တြင္ နံနက္စာသံုးေဆာင္ၿပီး အိပ္ေဆာင္သို႔ျပန္၍ ေခတၱအနားေပးၿပီး ေက်ာင္းတက္ရန္ ျပင္ဆင္ၾကပါသည္။

(ဃ) (၀၇း၃၀)နာရီအခ်ိန္ ေက်ာင္းတက္ရန္လူစစ္တန္းစီျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး စာသင္ၾကားရန္ အတြက္ ေက်ာင္းတက္ၾကပါသည္။

(င) (၁၂း၃၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ေက်ာင္းလႊတ္ၿပီး စားရိပ္သာတြင္ေန႔လည္စာ သံုးေဆာင္၍ အိပ္ေဆာင္၌ ေခတၱအနားယူျခင္း။

(စ) (၁၄း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ တာဝန္က်ဆရာမွအိပ္ယာထပ္ႏႈိးခရာမႈတ္၍ Training သြားရန္ ျပင္ဆင္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း။

(ဆ) (၁၄း၁၅)နာရီအခ်ိန္ Training မသြားမီတာဝန္က်ဆရာမွ တန္းစီလူစစ္ေဆးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး မိမိအားကစား႐ံုကြင္းမ်ားသို႔ စနစ္တက်တန္းစီသြားၾကပါသည္။

(ဇ) (၁၄း၃၀)နာရီအခ်ိန္မွ (၁၅း၀၀)နာရီအခ်ိန္ထိ မိမိေလ့က်င့္ေရး႐ံုတြင္ Mental Training မ်ားေလ့က်င့္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း။

(စ်) (၁၅း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ မိမိအားကစားနည္းအလိုက္ Training plan အတိုင္း ေလ့က်င့္မႈ မ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး (၁၇း၁၅)နာရီအခ်ိန္ေလ့က်င့္မႈရပ္နားၿပီး (၁၅)မိနစ္၊ ႐ံုပတ္ဝန္းက်င္ သန္႔ရွင္းေရးမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး၊ ညေနစာသံုးေဆာင္ရန္အတြက္ ေခတၱရပ္နားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

(ည) ညေနစာကို (၁၈း၀၀)နာရီအခ်ိန္မွ (၁၉း၀၀)နာရီအခ်ိန္ထိ ညေနစာသံုးေဆာင္၍ (၁၉း၀၀) နာရီအခ်ိန္ ညစာၾကည့္ရန္အတြက္တာဝန္က်ဆရာမ်ားမွ ျပန္လည္တန္းစီလူစစ္ေဆးျခင္း ျပဳလုပ္ၿပီး (၁၉း၀၀)နာရီမွ (၂၁း၀၀)အခ်ိန္ထိ ညစာက်က္၍ (၂၀း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ တာဝန္က်ဆရာမ်ားမွ ျပန္လည္တန္းစီလူစစ္ေဆးျခင္းျပဳလုပ္ၿပီး ေနာက္တစ္ေန႔အစီအစဥ္ ႏွင့္ လိုအပ္တာမ်ားမွာၾကားၿပီးတစ္ေန႔တာၿပီးဆံုးျခင္းႏွင့္ ၿပီးေစတန္းျဖဳတ္ျခင္း၊ အိပ္စက္ အနားယူရန္အတြက္ ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ (၂၀း၀၀)နာရီအခ်ိန္ မီးမွိတ္ခရာမႈတ္၍ အိပ္စက္ အနားယူျခင္း၊ တစ္ေန႔တာၿပီးဆံုးျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ေလ႔က်င့္သင္ၾကားမႈ: