မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံသံရုံးမှ အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာနသို့ အားကစားပစ္စည်းများ ပေးအပ်လှူဒါန်းပွဲအခမ်းအနား

News Area: