လက္ေ၀ွ႔

ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လက္ေ၀ွ႔အားကစား စတင္ေရာက္ရွိလာျခင္း

ကမၻာ့အေရွ႕တလႊားဆီသို႔ အဂၤလိပ္ႏွင့္ အေမရိကန္တပ္မ်ား က်ဴးေက်ာ္ေရာက္ရွိလာသည့္အခါ လက္ေ၀ွ႔အားကစားနည္းသည္လည္း ၄င္းတို႔ႏွင့္အတူ တပ္တည္းပါလာသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံကို အဂၤလိပ္တို႔  အုပ္စိုးခဲ့စဥ္က သတၱိကို အရင္းတည္၍ ကစားရၿပီး ျမန္မာတို႔ႏွင့္ လိုက္ဖက္ညီလွသည့္ လက္ေ၀ွ႔အားကစားနည္းပညာကို ျမန္မာတို႔ ရလိုက္ပါသည္။

စစ္ႀကိဳေခတ္အတြင္း ေအာက္ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကို မူတည္ကာ ၿဗိတိသွ်စစ္မႈထမ္းမ်ား ႏွင့္အတူ အဂၤလိပ္ကျပားမ်ား၊ ျမန္မာလူငယ္မ်ား၊ ကရင္တိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား ေလ့လာလိုက္စား ၾကရာမွ ကရင္လူငယ္အခ်ဳိ႕  လူေတာ္လူေကာင္းမ်ား ေပၚထြက္လာခဲ့ပါသည္။

အထက္ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကြယ္လြန္သူ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ဆရာႀကီး ဦးရာဇတ္ ျမန္မာ လူငယ္တို႔၏ စိ္တ္ေနစိတ္ထား သတၱိႏွင့္ လိုက္ဖက္ညီသည့္ လက္ေ၀ွ႔အားကစားနည္းကို ႏိုင္ငံျခား နည္းျပတစ္ဦးျဖစ္သူ မစၥတာဘီဖစ္ရွားအား ငွားရမ္း၍ မႏၱေလးၿမိဳ႕  အမ်ဳိးသားေက်ာင္းတြင္ လက္ေ၀ွ႔  ေလ့က်င့္ေရးခန္းမဖြင့္ကာ လက္ေ၀ွ႔ပညာမ်ား သင္ယူေစခဲ့ပါသည္။ အမ်ဳိးသားေက်ာင္းမွ လက္ေ၀ွ႔ေက်ာ္မ်ားအျဖစ္ (ဘခ်စ္၊ ဘသစ္၊ လွတင္၊ ခင္ညိဳ၊ ဘေရႊ၊ ခ်စ္အုန္း၊ သိန္းေမာင္၊ သန္းႏိုင္၊  ဘညိမ္း၊ ဘိုနီ၊ ထြန္းေအး)တို႔  စစ္ႀကိဳေခတ္တြင္ ေပၚထြက္လာခဲ့ပါသည္။

မႏၱေလးရဲတပ္ဖြဲ႔မွလည္း ဆရာႀကီး ဘီဖစ္ရွား၏ သင္ၾကားျပသမႈေၾကာင့္ ရဲလက္ေ၀ွ႔ေက်ာ္မ်ား ျဖစ္သည့္ ကံထူး၊ သန္းရင္၊ ေစာဘာ စသည့္ အေက်ာ္အေမာ္မ်ား ေမြးထုတ္ခဲ့ပါသည္။

စစ္ၿပီးေခတ္တြင္ လက္ေ၀ွ႔အားကစားကို ျမန္မာလူငယ္တို႔ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေလ့လာ လိုက္စားခဲ့ပါသည္။ လက္ေ၀ွ႔အားကစားျဖင့္ ျမန္မာ့သတၱိ၊ ျမန္မာ့အစြမ္းတို႔ကို ကမၻာကသိေအာင္ ျပသ ႏိုင္သည္အထိ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိလာခဲ့ပါသည္။

 

ျမန္မာႏိုင္ငံလက္ေ၀ွ႔အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ စတင္ျဖစ္ေပၚလာပံု

ျမန္မာႏိုင္ငံ လက္ေ၀ွ႔အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကို (၁၉၄၇) ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလအတြင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ စတင္ဖြဲ႕ စည္း ခဲ့ပါသည္။ ၄င္းႏွစ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလက္ေ၀ွ႔အဖြဲ႔ခ်ဳပ္သို႔ အဖြဲ႔၀င္အျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာအမ်ဳိးသားတံခြန္စိုက္လက္ေ၀ွ႔ၿပိဳင္ပြဲကို (၁၉၇၄)ခုႏွစ္မွာပင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံလက္ေ၀ွ႔အဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဖြဲ႔စည္းသည္ႏွင့္ လက္ေ၀ွ႔အားကစားအဆင့္္အတန္း တိုးတက္ျမင့္မားေရးကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာတြင္ ျမန္မာ့လက္ေရြးစင္လက္ေ၀ွ႔အသင္းအား အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ အားကစားၿပိဳင္ပြဲမ်ားသို႔ ေစလႊတ္ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္း၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံခ်စ္ၾကည္ေရး လက္ေ၀ွ႔ၿပိဳင္ပြဲမ်ား အျပန္အလွန္ ယွဥ္ၿပိဳင္ေစျခင္း၊ အေရွ႕ ေတာင္အာရွအားကစားၿပိဳင္ပြဲမ်ား၊ အာရွအားကစားၿပိဳင္ပြဲမ်ား သာမက ကမၻာ့အိုလံပစ္ၿပိဳင္ပြဲအထိပါ ေစလႊတ္ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။
လက္ေ၀ွ႔အားကစား (၁၉၉၇ - ၁၉၉၈)မွ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။

လက္ရွိသင္တန္းသား (၁၀)ဦး၊ သင္တန္းသူ (၈)ဦး၊ စုစုေပါင္း (၁၈)ဦး၊ နည္းျပ က်ား(၃)ဦး၊ မ(၁)ဦး၊ စုစုေပါင္း (၄)ဦးတို႔ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ပါသည္။အားကစားႏွင့္ကာယပညာသိပၸံ(ရန္ကုန္) ေဂါက္သီးအားကစားနည္းတြင္ က်ား(၁၀)ဦး၊ မ(၁၀)ဦးတို႔ျဖင့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိပါသည္။

 

အားကစားႏွင့္ကာယပညာသိပၸံ(ရန္ကုန္)လက္ေ၀ွ႔အားကစားနည္း၏တစ္ေန႔တာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား

လက္ေ၀ွ႔အားကစားနည္း၏ တစ္ေန႔တာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မွာ-

(က) နံနက္(၀၄း၃၀)နာရီအခ်ိန္ တာဝန္က်ဆရာမွ ႏႈိးခရာမႈတ္အိပ္ထျခင္း။

(ခ) နံနက္(၀၅း၁၅)နာရီအခ်ိန္ Training မသြားမီတန္းစီလူစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ မိမိအားကစား႐ံုသို႔ တန္းစီထြက္ခြာျခင္း။

(ဂ) မိမိအားကစား႐ံုတြင္ (၀၅း၃၀)နာရီမွ (၀၆း၄၅)နာရီအထိ ေလ့က်င့္မႈျပဳလုပ္ၿပီး စားရိပ္သာ တြင္ နံနက္စာသံုးေဆာင္ၿပီး အိပ္ေဆာင္သို႔ျပန္၍ ေခတၱအနားေပးၿပီး ေက်ာင္းတက္ရန္ ျပင္ဆင္ၾကပါသည္။

(ဃ) (၀၇း၃၀)နာရီအခ်ိန္ ေက်ာင္းတက္ရန္လူစစ္တန္းစီျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး စာသင္ၾကားရန္ အတြက္ ေက်ာင္းတက္ၾကပါသည္။

(င) (၁၂း၃၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ေက်ာင္းလႊတ္ၿပီး စားရိပ္သာတြင္ေန႔လည္စာ သံုးေဆာင္၍ အိပ္ေဆာင္၌ ေခတၱအနားယူျခင္း။

(စ) (၁၄း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ တာဝန္က်ဆရာမွအိပ္ယာထပ္ႏႈိးခရာမႈတ္၍ Training သြားရန္ ျပင္ဆင္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း။

(ဆ) (၁၄း၁၅)နာရီအခ်ိန္ Training မသြားမီတာဝန္က်ဆရာမွ တန္းစီလူစစ္ေဆးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး မိမိအားကစား႐ံုကြင္းမ်ားသို႔ စနစ္တက်တန္းစီသြားၾကပါသည္။

(ဇ) (၁၄း၃၀)နာရီအခ်ိန္မွ (၁၅း၀၀)နာရီအခ်ိန္ထိ မိမိေလ့က်င့္ေရး႐ံုတြင္ Mental Training မ်ားေလ့က်င့္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း။

(စ်) (၁၅း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ မိမိအားကစားနည္းအလိုက္ Training plan အတိုင္း ေလ့က်င့္မႈ မ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး (၁၇း၁၅)နာရီအခ်ိန္ေလ့က်င့္မႈရပ္နားၿပီး (၁၅)မိနစ္၊ ႐ံုပတ္ဝန္းက်င္ သန္႔ရွင္းေရးမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး၊ ညေနစာသံုးေဆာင္ရန္အတြက္ ေခတၱရပ္နားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

(ည) ညေနစာကို (၁၈း၀၀)နာရီအခ်ိန္မွ (၁၉း၀၀)နာရီအခ်ိန္ထိ ညေနစာသံုးေဆာင္၍ (၁၉း၀၀) နာရီအခ်ိန္ ညစာၾကည့္ရန္အတြက္တာဝန္က်ဆရာမ်ားမွ ျပန္လည္တန္းစီလူစစ္ေဆးျခင္း ျပဳလုပ္ၿပီး (၁၉း၀၀)နာရီမွ (၂၁း၀၀)အခ်ိန္ထိ ညစာက်က္၍ (၂၀း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ တာဝန္က်ဆရာမ်ားမွ ျပန္လည္တန္းစီလူစစ္ေဆးျခင္းျပဳလုပ္ၿပီး ေနာက္တစ္ေန႔အစီအစဥ္ ႏွင့္ လိုအပ္တာမ်ားမွာၾကားၿပီးတစ္ေန႔တာၿပီးဆံုးျခင္းႏွင့္ ၿပီးေစတန္းျဖဳတ္ျခင္း၊ အိပ္စက္ အနားယူရန္အတြက္ ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ (၂၀း၀၀)နာရီအခ်ိန္ မီးမွိတ္ခရာမႈတ္၍ အိပ္စက္ အနားယူျခင္း၊ တစ္ေန႔တာၿပီးဆံုးျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ေလ႔က်င့္သင္ၾကားမႈ: