အေလးမ

ျမန္မာ့အေလးမသမိုင္း(အက်ဥ္း)

ျမန္မာ့အားကစားအစ အေလးမႏွင့္ကာယဗလမွ ဟုဆိုရမည္ျဖစ္သည္။ ၎နည္းတူ အေလးမ အားကစားသည္လည္း ကာယဗလက စတင္ခဲ့သည္ဟု ဆိုရမည္ျဖစ္သည္။
ကာယဗလ ဦးရွိန္သည္ ဗုဒၶဘာသာေက်ာင္းသားေလးဘ၀မွ စာေပနယ္မွ အားကစားၿပိဳင္ပြဲမ်ား၊ ကာယဗလၿပိဳင္ပြဲမ်ား ေပၚေပါက္ လာေစရန္ လံႈ႕ေဆာ္အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။ ဦးရွိန္သည္ ေက်ာင္းေနဘက္သူငယ္ခ်င္း ကိုဖိုးခ်မ္းႏွင့္ ေတြ႕ၿပီး ဗက္ပတစ္ေကာလိပ္ေခၚ ဂ်ပ္ဆင္ေကာလိပ္ (ယုဒႆန္ေကာလိပ္)၌ သင္ၾကားရသည့္ ဂရိႏွင့္ ေရာမရာဇ၀င္ စာအုပ္မ်ားတြင္ ေခတ္ေဟာင္း အိုလံပစ္ပြဲေတာ္မ်ား က်င္းပျခင္း၊ ကစားခုန္စား၊ ဓားခုတ္လွံထိုး နပမ္းၿပိဳင္ပြဲမ်ားအေၾကာင္းကို ဖတ္႐ႈ ရသည့္အခါ ဇာတိမာန္စိတ္ဓာတ္ႏိုးၾကား တက္ၾကြ လာၿပီး ကာယဗလကိုယ္လက္ႀကံ့ခိုင္ေရး၊ က်န္းမာေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရန္ စိုင္းျပင္းလာခဲ့ သည္။ ယင္းအခ်ိန္မွစ၍ ဦးရွိန္သည္ သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ ကာယဗလအေလးမ အသင္းတစ္သင္းကို ထူေထာင္ၿပီး ကာယဗလေလ့က်င့္ခဲ့ ၾကသည္။ ဦးရွိန္ႏွင့္ ရွီေရွာင္ဆိုသူတို႔ေပၚထြန္းလာခဲ့သည္။

၁၉၂၀ ခုႏွစ္တြင္ ၿဗိတိန္သွ်အစိုးရ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ဥပေဒကို စပိတ္ေမွာက္တိုက္ပြဲဆင္ႏြဲ ရာတြင္ ဦးရွိန္၏ သူငယ္ခ်င္းကိုဖိုးခ်မ္းပါ၀င္ခဲ့ရာ ဦးရွိန္မွာလည္း ကိုယ္စြမ္းရွိသမွ် ပါ၀င္ကူညီ ေဆာင္ရြက္လာခဲ့သည္။ ၎ေနာက္ ဂ်ီစီဘီေအျမန္မာအသင္းခ်ဳပ္ႀကီး ေပၚေပါက္ခဲ့ၿပီး ၀ံသာႏုဟူေသာ စာတမ္းထိုးလွ်က္ အမ်ိဳးသားေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈအရွိန္အဟုန္သည္ တျဖည္း ျဖည္းျပင္းထန္ လာခဲ့ၿပီး နယ္ခ်ဲ႕ေတာ္လွန္ေရး၊ အမ်ိဳးသားလႈပ္ရွားမႈကို ဆင္ႏြဲရန္အတြက္ က်န္းမာၾကံ့ခိုင္ေသာ လူငယ္ လူရြယ္မ်ားေပၚထြန္းေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ အေလးမ၊ ကာယဗလႏွင့္ က်န္းမာၾကံ့ခိုင္ေသာ လူငယ္မ်ား ေပၚထြန္းလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။ ဦးရွိန္၏ တပည့္မ်ား ျဖစ္ေသာ ေမာင္လွေမာင္၊ ကိုၫြန္႔ေဖ (ေမာင္ဗမာ)၊ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား ကိုဘသာစသည့္ လူငယ္မ်ားေပၚေပါက္ခဲ့သည္။

ဦးရွိန္က ဦးေဆာင္၍ ၁၉၂၆ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပ်ာ္တမ္းအေလးမအသင္း(MYANMAR AMATEUR WLIFTING ASSOCIATION) ကိုဖြဲ႕စည္းခဲ့ၾကသည္။ ဥကၠ႒မွာ ၀တ္လံုေတာ္ရ ဦးဘဒြန္ျဖစ္ၿပီး အတြင္းေရးမွဴးမွာ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား စတီဗင္ဆင္တို႔မွာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။ ယခုဆို ႏွစ္ေပါင္း (၈၄) ေက်ာ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

  • ၁၉၂၈ ခုႏွစ္တြင္ အေလးမၿပိဳင္ပြဲကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မ ေယာကၤ်ားေလးေက်ာင္း၌ ပထမဦးစြာ က်င္းပ ႏိုင္ခဲ့သည္။
  • ၁၉၃၀ ခုႏွစ္တြင္ ေဆးေက်ာင္းအေဆာက္အအံု၌ ေ၀ါလ္တာခ်စ္ထြန္း၊ ဆာရွီး၊ ဆာစံဖိုး၏သား အိုးဒဗလ်ဴပို တို႔ခ်ိန္းပြဲအေလးမၿပိဳင္ပြဲ က်င္းပခဲ့ရာ ၀ါလ္တာခ်စ္ထြန္းက ဒိုင္လူႀကီးျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည္။ ပြဲၾကည့္ပရိတ္သတ္မ်ားထဲမွ ေက်ာင္းဆရာေလး ကိုေဇာ္၀ိတ္ႏွင့္ ဟင္နရီ စမိုက္(ဗိုလ္မွဴးႀကီးလွေအာင္) တို႔ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကသည္။
  • ႏို၀င္ဘာမွ တစ္ႀကိမ္ “အာရွစံခ်ိန္ခ်ိဳး”ပြဲ က်င္းပရာ ေဇာ္၀ိတ္က ၂၁၈ ေပါင္မၿပီး အာရွစံခ်ိန္ကို ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ မ-ျပႏိုင္ခဲ့သည္။
  • ၁၉၃၁ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ(၃)ရက္ေန႔ ဂ်ဴဗလီေဟာတြင္ မ-နည္း(၃)မ်ိဳးပါ၀င္ေသာ ပထမဦးဆံုး အေလးမၿပိဳင္ပြဲကို က်င္းပခဲ့သည္။
  • ၁၉၃၃ ခုႏွစ္၊ ႏိုင္၀င္ဘာလ (၁၉)ရက္ေန႔တြင္ ၿမိဳ႕မေက်ာင္း၌ အေလးမစံခ်ိန္ၿပိဳင္ပြဲက်င္းပ ခဲ့ရာ အမ္ေအဦးေမာင္ႀကီး၊ ဥပေဒျပဳအဖြဲ႕ အတြင္းေရးမွဴးဦးဘဒြန္း၊ အမ်ိဳးသားပညာ၀န္ ဦးဖိုးက်ား စသည့္ အထက္ကရ ပုဂၢိဳလ္မ်ားမွ ဂုဏ္ျပဳအားေပးခဲ့ၾကသည္။
  • ထိုအခ်ိန္က ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီဘ၀သို႔ က်ေရာက္ေနသည့္အခ်ိန္ ျမန္မာကို အိႏၵိယ အင္ပါယာအေလးမၿပိဳင္ပြဲကို ျမန္မာအေလးမအဖြဲ႕ သြားေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည္။
  • ျမန္မာအဖြဲ႕မွာ - ကာယဗလ ဦးရွိန္၊ ၀တ္လံုေတာ္ရ ဦးခ်န္းထြန္း၊ တိုးတက္ေရး ဦးစိန္၊ေျခလွ်င္ဦးအုန္းခင္၊ ေဇာ္၀ိတ္၊ စံသင္ႏွင့္ ထြန္းျမင့္တို႔ပါ၀င္ၿပီး ဦးခ်န္ထြန္းက အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္၊ ဦးအုန္းခင္က အတြင္းေရးမွဴး၊ ဦးရွိန္က နည္းျပအျဖစ္ ပါ၀င္ဦးစီးၿပီး သြားေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကသည္။
  • ၎ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ၈-စတုန္းတန္းတြင္ စံသင္ကလည္းေကာင္း၊ ၉-စတုန္းတန္းတြင္ ထြန္းျမင့္ကလည္းေကာင္း၊ ၁၂-စတုန္းတန္းႏွင့္ ဟဲဗီး၀ိတ္တန္းတြင္ ေဇာ္၀ိတ္ကလည္းေကာင္း၊ အိႏၵိယ အင္ပါယာခ်န္ပီယံဘြဲ႕မ်ားကို ရရွိခဲ့ၾကၿပီး ေဇာ္၀ိတ္အား ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ၊ ဘာလင္ ကမၻာ့အိုလံပစ္သုိ႔ သြားေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရသည္။
  • ၁၉၃၆ ခုႏွစ္၊ (၁၁)ႀကိမ္ေျမာက္ ဘာလင္အိုလံပစ္ၿပိဳင္ပြဲကို အိႏၵိယအင္ပါယာႏိုင္ငံသား အျဖစ္ ပင္ရွာပီအုပ္ေပါင္းေဆာင္း၍ အိႏၵိယႏိုင္ငံကိုယ္စားျပဳ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ရသည္။ ပထမဦးဆံုး ကမၻာ့အိုလံပစ္ၿပိဳင္ပြဲသို႔ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံသားအေလးမသမား “ေဇာ္၀ိတ္ႀကီး” ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ရာမွစ၍ ျမန္မာ့ အေလးမသမိုင္း ေမာ္ကြန္းတင္ၿပီး ယေန႔အထိ ဆက္လက္ရွင္သန္လွ်က္ ရွိပါသည္။

အားကစားႏွင့္ကာယပညာသိပၸံ(ရန္ကုန္)ကို ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ က်ိဳကၠဆံ အားကစား ကြင္းႀကီး၌ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး အားကစားနည္းျပသင္တန္းကို ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ အႀကီးအကဲ ၏ လမ္းၫႊန္ခ်က္ႏွင့္အညီ အားကစားဒီပလိုမာသင္တန္း၊ လက္ေထာက္ နည္းစနစ္မွဴး သင္တန္း၊ အားကစားသမားလူငယ္ထူးခၽြန္သူမ်ား ေပၚထြန္းလာေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္တြင္ မ်ိဳးဆက္သစ္ အားကစားေလ့က်င့္ေရးသင္တန္း အေျခခံ (၆)လႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ (၄)လ သင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၁)မွ (၄)ထိ အေျခခံအဆင့္ျမင့္တြဲလ်က္ ေရတိုသင္တန္း (Shorterm Training Course) မ်ားဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါ သည္။

၁၉၉၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ(၇)ရက္ေန႔တြင္ အားကစားႏွင့္ကာယပညာသိပၸံ(ရန္ကုန္) ေက်ာင္းႀကီးကို အဆင့္ျမင့္လ်က္ အားကစားႏွင့္ပညာေရးေပါင္းစပ္ေလ့က်င့္ေရးသင္တန္း ဟု လမ္းေၾကာင္းႏွစ္သြယ္စနစ္ျဖင့္ ပၪၥမတန္းမွ ဒသမတန္းအထိ ပရ၀ုဏ္အတြင္း အေျခခံပညာအထက္ တန္းေက်ာင္းႀကီး တစ္ေက်ာင္းဖြင့္လွစ္ကာ ေရရွည္သင္တန္းႀကီးကို ထူးခၽြန္အားကစားသမားမ်ား ေမြးထုတ္ရန္ႏွင့္ ဉာဏအရည္အခ်င္းျမင့္မားေသာ အားကစားသမားမ်ားေပၚထြန္းလာေစရန္ ဖြင့္လွစ္ ေလ့က်င့္ေပးခဲ့ပါသည္။အားကစားႏွင့္ကာယပညာသိပၸံ(ရန္ကုန္) အေလးမအားကစားနည္းတြင္ က်ား(  )ဦး၊မ(  )ဦးတို႔ျဖင့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိပါသည္။

အားကစားႏွင့္ကာယပညာသိပၸံ(ရန္ကုန္) အေလးမအားကစားနည္း၏တစ္ေန႔တာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား

 အေလးမအားကစားနည္း၏ တစ္ေန႔တာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မွာ-

(က) နံနက္(၀၄း၃၀)နာရီအခ်ိန္ တာဝန္က်ဆရာမွ ႏႈိးခရာမႈတ္အိပ္ထျခင္း။

(ခ)  နံနက္(၀၅း၁၅)နာရီအခ်ိန္ Training မသြားမီတန္းစီလူစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ မိမိအားကစား႐ံုသို႔ တန္းစီထြက္ခြာျခင္း။

(ဂ)  မိမိအားကစား႐ံုတြင္ (၀၅း၃၀)နာရီမွ (၀၆း၄၅)နာရီအထိ ေလ့က်င့္မႈျပဳလုပ္ၿပီး စားရိပ္သာ တြင္ နံနက္စာသံုးေဆာင္ၿပီး အိပ္ေဆာင္သို႔ျပန္၍ ေခတၱအနားေပးၿပီး ေက်ာင္းတက္ရန္ ျပင္ဆင္ၾကပါသည္။     

(ဃ) (၀၇း၃၀)နာရီအခ်ိန္ ေက်ာင္းတက္ရန္လူစစ္တန္းစီျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး စာသင္ၾကားရန္ အတြက္ ေက်ာင္းတက္ၾကပါသည္။

(င)  (၁၂း၃၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ေက်ာင္းလႊတ္ၿပီး စားရိပ္သာတြင္ေန႔လည္စာ သံုးေဆာင္၍ အိပ္ေဆာင္၌ ေခတၱအနားယူျခင္း။

(စ)  (၁၄း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ တာဝန္က်ဆရာမွအိပ္ယာထပ္ႏႈိးခရာမႈတ္၍ Training သြားရန္ ျပင္ဆင္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း။

(ဆ) (၁၄း၁၅)နာရီအခ်ိန္ Training မသြားမီတာဝန္က်ဆရာမွ တန္းစီလူစစ္ေဆးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး မိမိအားကစား႐ံုကြင္းမ်ားသို႔ စနစ္တက်တန္းစီသြားၾကပါသည္။

(ဇ)  (၁၄း၃၀)နာရီအခ်ိန္မွ (၁၅း၀၀)နာရီအခ်ိန္ထိ မိမိေလ့က်င့္ေရး႐ံုတြင္ Mental Training မ်ားေလ့က်င့္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း။

(စ်)  (၁၅း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ မိမိအားကစားနည္းအလိုက္ Training plan အတိုင္း ေလ့က်င့္မႈ မ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး (၁၇း၁၅)နာရီအခ်ိန္ေလ့က်င့္မႈရပ္နားၿပီး (၁၅)မိနစ္၊ ႐ံုပတ္ဝန္းက်င္ သန္႔ရွင္းေရးမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး၊ညေနစာသံုးေဆာင္ရန္    အတြက္ ေခတၱရပ္နားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

(ည) ညေနစာကို (၁၈း၀၀)နာရီအခ်ိန္မွ (၁၉း၀၀)နာရီအခ်ိန္ထိ ညေနစာသံုးေဆာင္၍ (၁၉း၀၀) နာရီအခ်ိန္ ညစာၾကည့္ရန္အတြက္ တာဝန္က်ဆရာမ်ားမွ ျပန္လည္တန္းစီလူစစ္ေဆးျခင္း ျပဳလုပ္ၿပီး (၁၉း၀၀)နာရီမွ (၂၁း၀၀)အခ်ိန္ထိ ညစာက်က္၍ (၂၀း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ တာဝန္က်ဆရာမ်ားမွ ျပန္လည္တန္းစီလူစစ္ေဆးျခင္းျပဳလုပ္ၿပီး ေနာက္တစ္ေန႔အစီအစဥ္ ႏွင့္ လိုအပ္တာမ်ားမွာၾကားၿပီးတစ္ေန႔တာၿပီးဆံုးျခင္းႏွင့္ ၿပီးေစတန္းျဖဳတ္ျခင္း၊ အိပ္စက္ အနားယူရန္အတြက္ ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ (၂၀း၀၀)နာရီအခ်ိန္ မီးမွိတ္ခရာမႈတ္၍ အိပ္စက္ အနားယူျခင္း၊ တစ္ေန႔တာၿပီးဆံုးျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ေလ႔က်င့္သင္ၾကားမႈ: