ေဘာလံုး (U-14,U-16,က်ား)

ကမာၻ႕ေဘာလံုးအားကစားသမိုင္းအက်ဥ္း

ေဘာလံုးအားကစားနည္းကို ကမၻာေပၚတြင္ (၁၉)ရာစုခန္႔က အဂၤလန္ႏိုင္ငံမွ စတင္ခဲ့သည္ဟု ဆိုပါသည္။ စတင္ကစားစဥ္အခါက လူဦးေရကန္႔သတ္ခ်က္မရွိ၊ ေနရာသတ္မွတ္ခ်က္မရွိ၊ စည္းကမ္း သတ္မွတ္ခ်က္မရွိ ကစားခဲ့ၾကပါသည္။ ဤသို႔ကစားရင္းျဖင့္ တစ္ရြာမွ တစ္ရြာသို႔ပင္ ေရာက္တတ္ၾက သည္ဟု ဆိုပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သက္ဦးဆံပိုင္ဘုရင္ကပင္ တားျမစ္သည္အထိ စိတ္၀င္စားစြာကစားခဲ့ ၾကပါသည္။

ထိုမွ စက္မႈေတာ္လွန္ေရးႀကီး ျဖစ္ပြားၿပီး စက္ရံု၊ အလုပ္ရံုမ်ားတည္ေထာင္ကာ ေဘာလံုးအသင္းမ်ား ဖြဲ႕စည္းကစားခဲ့ၾကသည္။ ဥပေဒ၊ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးဆြဲၿပီး ကစားလာၾကသည္။ 

ကမၻာအရပ္ရပ္သို႔လည္း ၿဗိတိသ်ွသေဘၤာမ်ား ေရာက္ရွိၿပီး သေဘၤာသားမ်ား ဆိပ္ကမ္းဆင္း ေဘာလံုးကစားရာမွ ေဒသအႏွံ႕ ပ်ံ႕ႏွံ႕ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ ကမၻာ့အေရွ႕ဖ်ားနိုင္ငံမ်ားသို႔လည္း ၿဗိတိသွ်ကုန္ သေဘၤာမ်ား ဆိပ္ကမ္းဆင္း ေဘာလံုးကစားသည္မွ အတုယူ ပ်ံ႕ႏွံ႕ခဲ့ပါသည္။

၁၉၀၄ခုႏွစ္တြင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေဘာလံုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (FIFA)ကို တည္ေထာင္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာ ၿပိဳင္ပြဲမ်ား စနစ္တက် ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားခဲ့ၾကပါသည္။

ျမန္မာ့ေဘာလံုးသမိုင္းအက်ဥ္း

ေဘာလံုးကစားနည္း ကမၻာ့နိုင္ငံမ်ားသို႔ ပ်ံ႕ႏွံ႕ေရာက္ရွိခဲ့သည့္နည္းတူ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း သို႔လည္း ၿဗိတိသွ်အရင္းရွင္ကုန္သည္မ်ား၊ သာသနာျပဳမ်ားမွ တဆင့္ ပ်ံ႕ႏွံ႕ေရာက္ရွိခဲ့ပါသည္။ မည္သည့္ႏွစ္၊ မည္သည့္အခ်ိန္ကာလက စတင္ေရာက္ရွိလာသည္ကို တိတိက်က်မေျပာႏိုင္ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၁၈၀၀ျပည့္ႏွစ္ခန္႔က စတင္၍ ေဘာလံုးကစားေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

၁၈၉၅ခုနွစ္တြင္ ျမန္မာျပည္ေဘာလံုးအသင္းမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး ၁၈၉၈ခုႏွစ္တြင္ ဘီေအေအ (ေခၚ) ျမန္မာျပည္အားကစားအသင္းႀကီး အမည္သို႔ ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းကာ ေဘာလံုး ၿပိဳင္ပြဲမ်ား စနစ္တက်ကစားႏိုင္ရန္ စတင္ႀကိဳးပမ္းခဲ့ပါသည္။

ေဘာလံုးၿပိဳင္ပြဲမ်ားကို စီနီယာတန္းႏွင့္ ဂ်ဴနီယာတန္းဟူ၍ ခြဲျခားသတ္မွတ္ကာ ၁၉၀၀ျပည့္ႏွစ္ တြင္ စီနီယာ ပထမတန္း အမွတ္ေပးေဘာလံုးၿပိဳင္ပြဲႏွင့္ ဂ်ဴနီယာတန္းရွံဳးထြက္ဗိုလ္လုပြဲမ်ားကို က်င္းပျပဳ လုပ္ခဲ့ပါသည္။ ၁၉၀၀ခုႏွစ္၊ စီနီယာ ဒုတိယတန္းဟူ၍ တိုးခ်ဲ႕ကာ ၿပိဳင္ပြဲမ်ား က်င္းပခဲ့ပါသည္။ စီနီယာပထမတန္းႏွင့္ စီနီယာဒုတိယတန္းဟူ၍ အတန္းႏွစတန္းရွိေသာ္လည္း တန္းတင္၊ တန္းခ်စနစ္ကို ၁၉၆၂ခုႏွစ္မွစတင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

ယခင္က ေဘာလံုးၿပိဳင္ပြဲမ်ားကို မိုင္ဒါကြင္း(ယခုၿမိဳ႕မကြင္း)တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ္လည္း ၁၉၁၀ျပည့္ႏွစ္တြင္ ဘီေအေအကြင္း (ယခုေအာင္ဆန္းကြင္း) တည္ေဆာက္ၿပီးစီးေသာအခါ ၿပိဳင္ပြဲမ်ားကို ေအာင္ဆန္းကြင္းတြင္ က်င္းပ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

၁၈၉၈ခုႏွစ္တြင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေသာ ျမန္မာျပည္အားကစားအသင္းႀကီးသည္ ေဘာလံုး အားကစားနည္းသာမက ခရစ္ကက္၊ ေဟာ္ကီ၊ တင္းနစ္၊ ေျပးခုန္ပစ္ႏွင့္ ၾကက္ေတာင္စသည့္ အားကစားနည္းမ်ားကိုလည္း ဦးေဆာင္က်င္းပေပးရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဘာလံုးအားကစားနည္း တမ်ိဳးကိုသာ အေလးထားေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ၁၉၄၇ခုႏွစ္၊ ေမလ(၁၇)ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေပ်ာ္တမ္းေဘာလံုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို ဖြဲ႕စည္းၿပီး ၁၉၆၂ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံေဘာလံုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဟု ေျပာင္းလဲေခၚေ၀ၚခဲ့ပါ သည္။

၁၉၆၄ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ စီနီယာႏွင့္ ဂ်ဴနီယာဟူ၍ မခြဲေတာ့ပဲ ပထမတန္း၊ ဒုတိယတန္း၊ တတိယတန္းႏွင့္ စတုတၳတန္းဟူ၍ ေလးတန္းထားရွိခဲ့ပါသည္။ ၁၉၉၅-၉၆ခုႏွစ္၊ ေဘာလံုးရာသီမွ စတင္၍ အဆင့္ျမင့္တန္း၊ ပထမတန္း၊ ဒုတိယတန္းႏွင့္ တတိယတန္းဟူ၍ ေလးတန္းသတ္မွတ္ကာ ယေန႔တိုင္ ယွဥ္ၿပိဳင္လွ်က္ရွိ္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံေဘာလံုးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ႀကီးမွဴးက်င္းပေသာ (၂၀၀၇-၂၀၀၈)ခုႏွစ္ ဒုတိယတန္း၊ တတိယတန္း ႐ံႈးထြက္ၿပိဳင္ပြဲတြင္ အား/ကာသိပၸံ(ရန္ကုန္) အမ်ဳိးသားေဘာလံုးအသင္းမွ ပထမဆုရရွိခဲ့ပါ သည္။

အားကစားႏွင့္ကာယပညာသိပၸံ(ရန္ကုန္)တြင္ ေဘာလံုးအားကစားနည္းကို ၁၉၉၇ခုႏွစ္မွ ယခု အခ်ိန္ထိ U-16 က်ား(၂၃)ဦး၊ U-14(၂၃)ဦး၊ မ(၂၅)ဦး၊ စုစုေပါင္း(၇၁)ဦးျဖင့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကား ေပးလ်က္ရွိပါသည္။အားကစားႏွင့္ကာယပညာသိပၸံ(ရန္ကုန္) ေဘာလံုးအားကစားနည္းတြင္ က်ား(  )ဦး၊မ(  )ဦးတို႔ျဖင့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိပါသည္။

အားကစားႏွင့္ကာယပညာသိပၸံ(ရန္ကုန္) ေဘာလံုးအားကစားနည္း၏တစ္ေန႔တာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား

ေဘာလံုးအားကစားနည္း၏ တစ္ေန႔တာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မွာ-

(က) နံနက္(၀၄း၃၀)နာရီအခ်ိန္ တာဝန္က်ဆရာမွ ႏႈိးခရာမႈတ္အိပ္ထျခင္း။

(ခ) နံနက္(၀၅း၁၅)နာရီအခ်ိန္ Training မသြားမီတန္းစီလူစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ မိမိအားကစား႐ံုသို႔ တန္းစီထြက္ခြာျခင္း။

(ဂ) မိမိအားကစား႐ံုတြင္ (၀၅း၃၀)နာရီမွ (၀၆း၄၅)နာရီအထိ ေလ့က်င့္မႈျပဳလုပ္ၿပီး စားရိပ္သာ တြင္ နံနက္စာသံုးေဆာင္ၿပီး အိပ္ေဆာင္သို႔ျပန္၍ ေခတၱအနားေပးၿပီး ေက်ာင္းတက္ရန္ ျပင္ဆင္ၾကပါသည္။

(ဃ) (၀၇း၃၀)နာရီအခ်ိန္ ေက်ာင္းတက္ရန္လူစစ္တန္းစီျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီးစာသင္ၾကားရန္ အတြက္ ေက်ာင္းတက္ၾကပါသည္။

(င) (၁၂း၃၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ေက်ာင္းလႊတ္ၿပီး စားရိပ္သာတြင္ေန႔လည္စာ သံုးေဆာင္၍ အိပ္ေဆာင္၌ ေခတၱအနားယူျခင္း။

(စ) (၁၄း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ တာဝန္က်ဆရာမွအိပ္ယာထပ္ႏႈိးခရာမႈတ္၍ Training သြားရန္ ျပင္ဆင္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း။

(ဆ) (၁၄း၁၅)နာရီအခ်ိန္ Training မသြားမီတာဝန္က်ဆရာမွ တန္းစီလူစစ္ေဆးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး မိမိအားကစား႐ံုကြင္းမ်ားသို႔ စနစ္တက်တန္းစီသြားၾကပါသည္။

(ဇ)(၁၄း၃၀)နာရီအခ်ိန္မွ (၁၅း၀၀)နာရီအခ်ိန္ထိ မိမိေလ့က်င့္ေရး႐ံုတြင္ Mental Training မ်ားေလ့က်င့္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း။

(စ်) (၁၅း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ မိမိအားကစားနည္းအလိုက္ Training plan အတိုင္း ေလ့က်င့္မႈ မ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး (၁၇း၁၅)နာရီအခ်ိန္ေလ့က်င့္မႈရပ္နားၿပီး (၁၅)မိနစ္၊ ႐ံုပတ္ဝန္းက်င္ သန္႔ရွင္းေရးမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး၊ ညေနစာသံုးေဆာင္ရန္အတြက္ ေခတၱရပ္နားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

(ည) ညေနစာကို (၁၈း၀၀)နာရီအခ်ိန္မွ (၁၉း၀၀)နာရီအခ်ိန္ထိ ညေနစာသံုးေဆာင္၍ (၁၉း၀၀) နာရီအခ်ိန္ ညစာၾကည့္ရန္အတြက္တာဝန္က်ဆရာမ်ားမွ ျပန္လည္တန္းစီလူစစ္ေဆးျခင္း ျပဳလုပ္ၿပီး (၁၉း၀၀)နာရီမွ (၂၁း၀၀)အခ်ိန္ထိ ညစာက်က္၍ (၂၀း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ တာဝန္က်ဆရာမ်ားမွ ျပန္လည္တန္းစီလူစစ္ေဆးျခင္းျပဳလုပ္ၿပီး ေနာက္တစ္ေန႔အစီအစဥ္ ႏွင့္ လိုအပ္တာမ်ားမွာၾကားၿပီးတစ္ေန႔တာၿပီးဆံုးျခင္းႏွင့္ ၿပီးေစတန္းျဖဳတ္ျခင္း၊ အိပ္စက္ အနားယူရန္အတြက္ ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ (၂၀း၀၀)နာရီအခ်ိန္ မီးမွိတ္ခရာမႈတ္၍ အိပ္စက္ အနားယူျခင္း၊ တစ္ေန႔တာၿပီးဆံုးျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ေလ႔က်င့္သင္ၾကားမႈ: