ျမားပစ္

ျမားပစ္အားကစားသမိုင္း

ေလးႏွင့္ ျမားပစ္ခတ္ျခင္း အတတ္ပညာသည္ ေရွးႏွစ္ေပါင္း (၂၀၀၀၀) ႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္၊ ေက်ာက္ေခတ္ လူသားဘ၀မွာပင္ စတင္ခဲ့ေၾကာင္း ေက်ာက္ေခတ္ဂူမ်ား၏ နံရံေပၚရွိ ေဆးေရး ပန္းခ်ီမ်ားအရ သိရွိခဲ့ရပါသည္။
ေက်ာက္ေခတ္လူသားမ်ား သည္ ေလးႏွင့္ ျမားကို အမဲလိုက္ရန္ သားေကာင္ႀကီးမ်ား၏ ရန္ကိုကာကြယ္ရန္ ေရွးဦးစြာ အသံုးျပဳခဲ့ၾကပါသည္။ ေနာက္ပိုင္း ယဥ္ေက်းမႈ တိုးတက္လာေသာေခတ္ကာလမ်ားတြင္ အမဲလိုက္ရန္ မိမိကုိယ္မိမိကာကြယ္ရန္သာမက စစ္ပြဲမ်ားတြင္ ေလးႏွင့္ ျမားကို အသံုးျပဳလာၾကပါသည္။ေလးႏွင့္ ျမား တီထြင္သံုးစြဲျခင္းကို ကမၻာေပၚရွိ အာရွ၊ ဥေရာပ၊ အေမရိက၊ အာဖရိကႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်တိုက္မ်ားရွိ လူမ်ိဳးေပါင္းစံု၏ သမိုင္းေၾကာင္းမ်ားတြင္ ေတြ႕ရွိႏိုင္ပါသည္။ အမဲလိုက္ျခင္း၊ စစ္တိုက္ျခင္း ရန္ကိုခုခံကာကြယ္ျခင္းတို႔အတြက္ အသံုးျပဳရန္ ေလးႏွင့္ ျမားပစ္ကၽြမ္းက်င္မႈရွိေရးအတြက္ ေလ့က်င့္ျခင္းမွတစ္ဆင့္ ျမားပစ္ၿပိဳင္ပြဲမ်ားကို ကမၻာအႏွံ႔လူမ်ိဳးအသီးသီးတြင္ ပံုသ႑ာန္မ်ိဳးစံုျဖင့္ က်င္းပ ခဲ့ရာမွ ျမားပစ္အားကစားနည္း ေပၚထြန္းလာခဲ့ပါသည္။

ကမၻာတစ္၀ွမ္းလံုးရွိ ျမားပစ္ၿပိဳင္ပြဲအေနျဖင့္ ၁၉၀၀ ျပည့္ႏွစ္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ၊ ပဲရစ္ၿမိဳ႕၌ က်င္းပေသာ ဒုတိယ အႀကိမ္ အိုလံပစ္အားကစားၿပိဳင္ပြဲ၌ အမ်ိဳးသမီးျမားပစ္ၿပိဳင္ပြဲထည့္သြင္းက်င္းပျခင္းျဖင့္ အိုလံပစ္ အားကစား သမိုင္းတြင္ ပထမဆံုးအမ်ိဳးသမီး အားကစားသမားမ်ား ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ေသာ သမိုင္း မွတ္တိုင္ကို ျမားပစ္ အားကစားနည္းမွ စိုက္ယူခဲ့ပါသည္။ ပထမအႀကိမ္ အိုလံပစ္အားကစားၿပိဳင္ပြဲတြင္ အားကစားနည္းအားလံုး၌ အမ်ိဳးသားမ်ားသာ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ေစခဲ့ပါသည္။

၁၉၃၁ ခုႏွစ္တြင္ ပိုလန္ႏိုင္ငံ၀ါေဆာၿမိဳ႕၌ ကမၻာ့ျမားပစ္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံ (၇)ႏိုင္ငံ ျဖင့္ စတင္ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ယခု ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံေပါင္း (၁၆၀)ႏိုင္ငံရွိေနၿပီ ျဖစ္ပါ သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံျမားပစ္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို (၁၉၉၅)ခုႏွစ္တြင္ စတင္ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ပထမဦးဆံုး ဥကၠ႒ အဂၢမဟာသီရိသုဓမ မဏိေဇာတဓရ ၀ဏၰေက်ာ္ထင္ ေဒါက္တာခင္ေရႊ (ဥကၠ႒-ေဇကမ႓ာကုမၸဏီ) ျဖစ္ပါသည္။ ပထမဦးဆံုးအတြင္းေရးမွဴးမွာ ဦးဘန္နီတင္ေအာင္ (ဒုတိယညႊန္ၾကား ေရးမွဴး၊ အား/ကာဦးစီးဌာန) ျဖစ္ပါ သည္။ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ေသာႏွစ္မွာပင္ ကမၻာ့ျမားပစ္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ အာရွျမားပစ္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္တို႔ႏွင့္ ဆက္သြယ္၍ အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းခံရကာ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕၌ က်င္းပျပဳ လုပ္ေသာ (၁၈)ႀကိမ္ေျမာက္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွအားကစားၿပိဳင္ပြဲ၊ ျမားပစ္ၿပိဳင္ပြဲသို႔ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာၿပိဳင္ပြဲသို႔ စတင္၀င္ ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ပါသည္။

၂၀၀၅ ခုႏွစ္၊ (၂၃)ႀကိမ္ေျမာက္ အေရွ႕ေတာင္အာရွအားကစားၿပိဳင္ပြဲ (ဖိလစ္ပိုင္)၊ ျမားပစ္ၿပိဳင္ပြဲ တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံျမားပစ္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ျမန္မာ့လက္ေရြးစင္ Recurve  အားကစားသမားေဇာ္၀င္းထိုက္သည္ အမ်ိဳးသား တစ္ဦးခ်င္း ရံႈးထြက္ပြဲစဥ္၌ ပထမေရႊတံဆိပ္ဆုကိုလည္းေကာင္း၊ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္၊ (၂၅)ႀကိမ္ ေျမာက္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွအားကစားၿပိဳင္ပြဲ (လာအို) ျမားပစ္ၿပိဳင္ပြဲ Compound အမ်ိဳးသမီးအသင္း လိုက္ ရံႈးထြက္ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ေအာင္ငွိမ္း၊ လွလွစံ၊ ခင္ေလးႏုတို႔အသင္းက ပထမေရႊတံဆိပ္ဆုကို လည္းေကာင္း၊ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ (၂၆)ႀကိမ္ေျမာက္ အေရွ႕ေတာင္အာရွအားကစားၿပိဳင္ပြဲ (အင္ဒိုနီးရွား) ျမားပစ္ၿပိဳင္ပြဲတြင္ Compound  အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးခ်င္း ရံႈးထြက္ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ေအာင္ငွိမ္းက ေရႊတံဆိပ္ဆု ကိုလည္းေကာင္း၊ Compound အမ်ိဳးသမီးအသင္းလိုက္ ရံႈးထြက္ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ေအာင္ငွိမ္း၊ လွလွစံ၊ ေယာစိမ္းယတို႔အသင္းက ေရႊတံဆိပ္ဆုကို လည္းေကာင္း၊ Compound အမ်ိဳးသား/အမ်ိဳးသမီး Mix Team ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ရဲမင္းေဆြႏွင့္ ေအာင္ငွိမ္းတို႔ အသင္းက ပထမေရႊတံဆိပ္ဆုကိုလည္းေကာင္း၊ စုစုေပါင္းေရႊတံဆိပ္ (၅)ဆုကို ျမန္မာႏိုင္ငံျမားပစ္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ သက္တမ္း (၁၆)ႏွစ္ကာလတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ အတြက္ ထိုက္ထိုက္တန္တန္ရယူေပးခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံ့ဂုဏ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

အဂၢမဟာသီရိသုဓမၼ မဏိေဇာတဓရ ၀ဏၰေက်ာ္ထင္ ေဒါက္တာခင္ေရႊ (ဥကၠ႒-ေဇကမၻာကုမၸဏီ) သည္ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္မွ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံျမားပစ္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒အျဖစ္ တာ၀န္ယူခဲ့ၿပီး ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ ဥကၠ႒အျဖစ္ ေျပာင္းလဲတာ၀န္ယူခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံျမားပစ္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို ၂၀၀၆ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အထိ ဥကၠ႒အျဖစ္ အဂၢမဟာသီရိသုဓမၼ မဏိေဇာတဓရ ၀ဏၰေက်ာ္ထင္ ဦးတင့္ဆန္း (ဥကၠ႒-ACE) ကုမၸဏီ၊ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၂ ထိ အဂၢသီရိသုဓမၼ မဏိေဇာတဓရ ၀ဏၰေက်ာ္ထင္ ေဒါက္တာခင္ေရႊ (ဥကၠ႒-ေဇကမၻာကုမၸဏီ)၊ ၂၀၁၂မွ ယေန႔အထိ ေဒါက္တာၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္းသည္ ဥကၠ႒အျဖစ္တာ၀န္ယူၿပီး ၁၉၉၈ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၄ ထိ အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ ဦးေက်ာ္ဦး (ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန)၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွ ယေန႔ထိ ဦးသက္လြင္ဦး (ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန)တို႔မွ တာ၀န္ယူကာ ျမန္မာျမားပစ္အဆင့္အတန္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အားကစားအဆင့္အတန္းမ်ားကို တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳး ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ အစြမ္းကုန္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိပါသည္။

အားကစားႏွင့္ကာယပညာသိပၸံ(ရန္ကုန္)တြင္ ျမားပစ္အားကစားနည္းကို ၁၉၉၈ ခုႏွစ္မွစ၍ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ပညာသင္ႏွစ္၊ အားကစားႏွင့္ကာယပညာသိပၸံ(ရန္ကုန္)၊ ျမားပစ္အားကစားနည္းတြင္ အားကစားသမား က်ား (၅)ဦး၊ အားကစားသမား မ (၅)ဦး စုစုေပါင္းအားကစား သမား (၁၀)ဦးကို နည္းျပ က်ား(၂)ဦး၊ မ (၁)ဦး၊ စုစုေပါင္းနည္းျပ (၃)ျဖင့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးလွ်က္ ရွိပါသည္။အားကစားႏွင့္ကာယပညာသိပၸံ(ရန္ကုန္) ျမားပစ္အားကစားနည္းတြင္ က်ား( ၆ )ဦး၊ မ( ၆) ဦးတို႔ျဖင့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိပါသည္။

 

အားကစားႏွင့္ကာယပညာသိပၸံ (ရန္ကုန္) ျမားပစ္အားကစားနည္း၏ တစ္ေန႔တာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား

 ျမားပစ္အားကစားနည္း၏ တစ္ေန႔တာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မွာ-
(က) နံနက္(၀၄း၃၀)နာရီအခ်ိန္ တာဝန္က်ဆရာမွ ႏႈိးခရာမႈတ္အိပ္ထျခင္း။
(ခ) နံနက္(၀၅း၁၅)နာရီအခ်ိန္ Training မသြားမီတန္းစီလူစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ မိမိအားကစား႐ံုသို႔ တန္းစီထြက္ခြာျခင္း။
(ဂ)မိမိအားကစား႐ံုတြင္(၀၅း၃၀)နာရီမွ(၀၆း၄၅)နာရီအထိေလ့က်င့္မႈျပဳလုပ္ၿပီးစားရိပ္သာတြင္နံနက္စာသံုးေဆာင္ၿပီး အိပ္ေဆာင္သို႔ျပန္၍ ေခတၱအနားေပးၿပီး ေက်ာင္းတက္ရန္ ျပင္ဆင္ၾကပါသည္။
(ဃ) (၀၇း၃၀)နာရီအခ်ိန္ ေက်ာင္းတက္ရန္လူစစ္တန္းစီျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး စာသင္ၾကားရန္ အတြက္ ေက်ာင္းတက္ၾကပါသည္။
(င) (၁၂း၃၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ေက်ာင္းလႊတ္ၿပီး စားရိပ္သာတြင္ေန႔လည္စာ သံုးေဆာင္၍ အိပ္ေဆာင္၌ ေခတၱအနားယူျခင္း။
(စ) (၁၄း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ တာဝန္က်ဆရာမွအိပ္ယာထပ္ႏႈိးခရာမႈတ္၍ Training သြားရန္ ျပင္ဆင္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း။
(ဆ) (၁၄း၁၅)နာရီအခ်ိန္ Training မသြားမီတာဝန္က်ဆရာမွ တန္းစီလူစစ္ေဆးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး မိမိအားကစား႐ံုကြင္းမ်ားသို႔ စနစ္တက်တန္းစီသြားၾကပါသည္။
(ဇ) (၁၄း၃၀)နာရီအခ်ိန္မွ (၁၅း၀၀)နာရီအခ်ိန္ထိ မိမိေလ့က်င့္ေရး႐ံုတြင္ Mental Training မ်ားေလ့က်င့္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း။
(စ်) (၁၅း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ မိမိအားကစားနည္းအလိုက္ Training plan အတိုင္း ေလ့က်င့္မႈ မ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး (၁၇း၁၅)နာရီအခ်ိန္ေလ့က်င့္မႈရပ္နားၿပီး (၁၅)မိနစ္၊ ႐ံုပတ္ဝန္းက်င္ သန္႔ရွင္းေရးမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး၊ ညေနစာသံုးေဆာင္ရန္အတြက္ ေခတၱ ရပ္နားျခင္းျဖစ္ပါသည္။
(ည) ညေနစာကို (၁၈း၀၀)နာရီအခ်ိန္မွ (၁၉း၀၀)နာရီအခ်ိန္ထိ ညေနစာသံုးေဆာင္၍ (၁၉း၀၀) နာရီအခ်ိန္ ညစာၾကည့္ရန္အတြက္တာဝန္က်ဆရာမ်ားမွ ျပန္လည္တန္းစီလူစစ္ေဆးျခင္း ျပဳလုပ္ၿပီး (၁၉း၀၀)နာရီမွ (၂၁း၀၀)အခ်ိန္ထိ ညစာက်က္၍ (၂၀း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ တာဝန္က်ဆရာမ်ားမွ ျပန္လည္တန္းစီလူစစ္ေဆးျခင္းျပဳလုပ္ၿပီး ေနာက္တစ္ေန႔အစီအစဥ္ ႏွင့္ လိုအပ္တာမ်ားမွာၾကားၿပီးတစ္ေန႔တာၿပီးဆံုးျခင္းႏွင့္ ၿပီးေစတန္းျဖဳတ္ျခင္း၊ အိပ္စက္ အနားယူရန္အတြက္ ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ (၂၀း၀၀)နာရီအခ်ိန္ မီးမွိတ္ခရာမႈတ္၍ အိပ္စက္ အနားယူျခင္း၊ တစ္ေန႔တာၿပီးဆံုးျခင္းျဖစ္ပါသည္။