ကျောင်းအုပ်ကြီးနှင့် ဝန်ထမ်းများတွေ့ဆုံပွဲ (၄.၂.၂၀၂၁)

အားကစားနှင့်ကာယပညာသိပ္ပံ(ရန်ကုန်) ကျောင်းအုပ်ကြီးနှင့် ဝန်ထမ်းများ တွေ့ဆုံပွဲအခမ်းအနားကို (၄-၂-၂၀၂၁) ရက်နေ့ နံနက်(၁၀:၀၀)နာရီအချိန်တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။