ကျောင်းအုပ်ကြီးနှင့် ဝန်ထမ်းများတွေ့ဆုံပွဲ (၈.၁၂.၂၀၂၁)

အားကစားနှင့်ကာယပညာသိပ္ပံ(ရန်ကုန်) ကျောင်းအုပ်ကြီးနှင့် ဝန်ထမ်းများတွေ့ဆုံပွဲ နှင့် ဝန်ထမ်းများအား အနွေးဝတ်စုံများပေးအပ်ခြင်း အခမ်းအနားမှတ်တမ်း။
(၈.၁၂.၂၀၂၁)ရက်နေ့၊ နံနက်(၁၁:၀၀)နာရီအချိန်