ထူးခြ်န္အားကစားသမား မ်ားအား ဆုခ်ီးျမွင့္ျခင္း အခမ္းအနား (၇.၁၀.၂၀၁၅)

              အားကစား၀န္ႀကီးဌာန၊ အားကစားႏွင့္ကာယပညာဦးစီးဌာန၊ အားကစားႏွင့္ကာယပညာသိပၸံ (ရန္ကုန္)၊ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ပညာသင္ႏွစ္၊ အားကစားႏွင့္ပညာေရးေပါင္းစပ္သင္တန္း၊ ထူးခြ်န္အားကစားသမားမ်ားအား ဆုခ်ီးျမွင့္ျခင္းအခမ္းအနား ကုိ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ (၇)ရက္ေန႔႔ ေန႔လည္ (၁၃း၃၀)နာရီတြင္ ျပည္ေထာင္စုခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

    ထုိအခမ္းအနားတြင္ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ပညာသင္ႏွစ္၊ တကၠသုိလ္၀င္တန္းစာေမးပြဲတြင္ ဂုဏ္ထူးရရွိသည့္ ၀န္ထမ္းသားသမီးမ်ားႏွင့္ တကၠသုိလ္၀င္တန္းေအာင္ျမင္သူမ်ားအားဆုခ်ီးျမွင့္ျခင္း၊ ကမၻာ့ လူငယ္ ၀ူရွဴးၿပိဳင္ပြဲမွ ဆုရရွိသူအား ဆုခ်ီးျမွင့္ျခင္း၊ Thailand Karatedo Open Championship (Junior) ၿပိဳင္ပြဲမွ ဆုရရွိသူအား ဆုခ်ီးျမွင့္ျခင္း၊ (၂၈)ႀကိမ္ေျမာက္ အေရွ႕ေတာင္အာရွအားကစားၿပိဳင္ပြဲတြင္ အားကစားႏွင့္ကာယပညာသိပၸံ (ရန္ကုန္)မွ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သူမ်ားအား ဆုခ်ီးျမွင့္ျခင္း၊ က်ပန္းစကားေျပာၿပိဳင္ပြဲတြင္ ဆုရရွိသူမ်ားအား ဆုခ်ီးျမွင့္ျခင္း၊ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ပညာသင္ႏွစ္၊ အားကစားႏွင့္ပညာေရးေပါင္းစပ္ သင္တန္းမွ ၾသဂုတ္လတြင္ထူးခြ်န္သည့္ အားကစား သမားမ်ားအား အသီးသီးဆုမ်ားခ်ီးျမွင့္ခဲ့ၾကပါသည္။