ဒီဇင်ဘာလအခန်းဆုံး စစ်ဆေးချက်စာမေးပွဲတွင် Gradeအလိုက် ဆုရရှိသော ကျောင်းသား/သူများအား ဆုချီးမြှင့်ပွဲအခမ်းအနား (၁၄.၁.၂၀၂၃)

အားကစားနှင့်ကာယပညာသိပ္ပံ(ရန်ကုန်) ကျောင်းအုပ်ကြီးနှင့် တာဝန်ရှိသူများမှ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ပညာသင်နှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလအခန်းဆုံးစစ်ဆေးချက် စာမေးပွဲတွင် Grade အလိုက် ဆုရရှိသော ကျောင်းသား/ ကျောင်းသူများအား ဆုချီးမြှင့်ပွဲအခမ်းအနားမှတ်တမ်း။
(၁၄.၁.၂၀၂၃)ရက်၊ နံနက်(၈:၀၀)နာရီအချိန်။