ဒုတိယဝန်ကြီးနှင့် ဝန်ထမ်းများတွေ့ဆုံပွဲ အခမ်းအနား (၁၅.၂.၂၀၂၃)

အားကစားနှင့်လူငယ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီးနှင့် အားကစားနှင့်ကာယပညာသိပ္ပံ(ရန်ကုန်) မှ ဝန်ထမ်းများ တွေ့ဆုံပွဲ အခမ်းအနား မှတ်တမ်း။
(၁၅.၂.၂၀၂၃)ရက်နေ့၊ (၁၄:၀၀)နာရီအချိန်