မြန်မာ့သိုင်းအခြေခံ သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနား (၁၈.၆.၂၀၂၁)

အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန၊ အားကစားနှင့်ကာယပညာသိပ္ပံ (ရန်ကုန်)  မြန်မာ့သိုင်းအခြေခံသင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနားကို ရန်ကုန်မြို့၊ ကျိုက္ကဆံကွင်း၊ ပြည်ထောင်စုခန်း၌ (၁၈.၆.၂၀၂၁) ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။