ဝန်ထမ်းများ ရုံးလုပ်ငန်း စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရေး သင်တန်း (၅.၁.၂၀၂၁)

အားကစားနှင့်ကာယပညာသိပ္ပံ(ရန်ကုန်)

ဝန်ထမ်းများ ရုံးလုပ်ငန်း စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရေး သင်တန်းအား (၅.၁.၂၀၂၁)ရက်နေ့မှစ၍ အပတ်စဉ်(တနင်္လာ၊ အင်္ဂါ၊ ကြာသပတေး၊ သောကြာ)နေ့များတွင် အုပ်စု(က)/(ခ)ခွဲပြီး၊

သင်ကြားပို့ချပေးခဲ့ပါသည်။

(တက်ရောက်အင်အား= အရာထမ်း/အမှုထမ်း စုစုပေါင်း-(၆၇)ဦး