အားကစားနှင့်ကာယပညာ ဦးစီးဌာန ဝန်ထမ်းမိသားစုများ၏ သက်ကြီးဘိုးဘွားများ ပူဇော်ကန်တော့ပွဲ အခမ်းအနားမှတ်တမ်း (၁၉.၄.၂၀၂၃)

အားကစားနှင့်ကာယပညာသိပ္ပံ(ရန်ကုန်) စားရိပ်သာခန်းမတွင် ကျင်းပပြုလုပ်သည့်
အားကစားနှင့်လူငယ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန ဝန်ထမ်းမိသားစုများ၏ သက်ကြီး ဘိုးဘွားများ ပူဇော်ကန်တော့ပွဲအခမ်းအနား မှတ်တမ်း။ (၁၉.၄.၂၀၂၃) ရက်နေ့၊ နံနက်(၈:၀၀)နာရီအချိန်