အားကစားနှင့် ကာယပညာသိပ္ပံ(ရန်ကုန်)၊ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ်၊ အားကစားနှင့် ပညာရေးပေါင်းစပ်သင်တန်း (၁.၄.၂၀၁၈)ရက်နေ့မှ (၃၁.၁၂.၂၀၁၈)ရက်နေ့အထိ ပြည်ပပြိုင်ပွဲ ဆုတံဆိပ်ရရှိမှုများ