(၁၉) ႀကိမ္ေျမာက္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန မိသားစုမဟာဘုံကထိန္ကပ္လွဴပူေဇာ္ပြဲ (၂၂.၁၁.၂၀၁၅)

(၁၉) ႀကိမ္ေျမာက္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန မိသားစုမဟာဘုံကထိန္ကပ္လွဴပူေဇာ္ပြဲအခမ္းအနားကုိ (၂၂.၁၁.၂၀၁၅) ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ဒကၡိဏာ႐ုံေက်ာင္းတုိက္၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္