၂၀၂၁-၂၀၂၂ ပညာသင်နှစ်၊ အား/ပညာပေါင်းစပ် သင်တန်းသား/သူများ “ကျပန်းစကားပြောပြိုင်ပွဲ” (၂၆.၁၀.၂၀၂၁)

အားကစားနှင့်ကာယပညာသိပ္ပံ(ရန်ကုန်)၊ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ပညာသင်နှစ်၊ အားကစားနှင့်ပညာရေးပေါင်းစပ်သင်တန်းမှ သင်တန်းသား/သူများ၏ "ကျပန်းစကားပြောပြိုင်ပွဲ" ကို (၂၆.၁၀.၂၀၂၁) ရက်နေ့ နံနက် (၁၀:၀၀) နာရီအချိန်တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီး (၂၈.၁၀.၂၀၂၁)ရက်နေ့၊ နံနက် (၁၁:၀၀)နာရီအချိန်တွင် ဆုရရှိသူများအား ဆုချီးမြှင့်ခြင်းအခမ်းအနားကို ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။