၂၀၂၃-၂၀၂၄ပညာသင်နှစ်၊ နည်းပြမွမ်းမံသင်တန်းအမှတ်စဉ် (၁/၂၀၂၃) ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား (၃၁.၃.၂၀၂၃)

အားကစားနှင့်ကာယပညာသိပ္ပံ(ရန်ကုန်)တွင် (၃၁.၃.၂၀၂၃)ရက်နေ့မှ (၄.၄.၂၀၂၃)ရက်နေ့အထိ ဖွင့်လှစ်မည့် ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ပညာသင်နှစ်အတွက် နည်းပြမွမ်းမံသင်တန်းအမှတ်စဉ် (၁/၂၀၂၃) ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားမှတ်တမ်း။ (၃၁.၃.၂၀၂၃) ရက်နေ့၊ မွန်းလွဲ(၂:၀၀)နာရီအချိန်