၂၀၂၃-၂၀၂၄ ပညာသင်နှစ်အတွက် နည်းပြမွမ်းမံသင်တန်းအမှတ်စဉ် (၁/၂၀၂၃) သင်တန်းဆင်းပွဲ အခမ်းအနား (၄.၄.၂၀၂၃)

အားကစားနှင့်ကာယပညာသိပ္ပံ(ရန်ကုန်)တွင် (၃၁.၃.၂၀၂၃)ရက်နေ့မှ (၄.၄.၂၀၂၃)ရက်နေ့အထိ ဖွင့်လှစ်သည့် ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ပညာသင်နှစ်အတွက် နည်းပြမွမ်းမံသင်တန်းအမှတ်စဉ် (၁/၂၀၂၃) သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနားမှတ်တမ်း။ (၄.၄.၂၀၂၃) ရက်နေ့၊ ညနေ(၃:၀၀)နာရီအချိန်