ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ႏွင့္ အား/ကာသိပၸံ (ရန္ကုန္) ၀န္ထမ္းမ်ား ေတြ႕ဆုံပြဲ အခမ္းအနား (4.9.2015)

ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ႏွင့္ အား/ကာသိပၸံ (ရန္ကုန္) ၀န္ထမ္းမ်ား ေတြ႕ဆုံပြဲအခမ္းအနားကုိ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၄) ရက္ ေသာၾကာေန႔ နံနက္ (၁၀း၃၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ အားကစားႏွင့္ကာယပညာသိပၸံ (ရန္ကုန္)ရွိ ႐ုံးေဟာင္း၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။