Latest News

LG Co.,Ltd မွ အားကစားႏွင့္ကာယပညာသိပၸံ (ရန္ကုန္)တြင္ သင္တန္းသား/သူအိပ္ေဆာင္ရွိ ေရခ်ိဳးခန္း (၂)ခန္းအား ျပန္လည္ျပဳျပင္ေပးျခင္း၊

အားကစားႏွင့္ကာယပညာသိပၸံ (ရန္ကုန္) ၏ 2015 - 2016 ပညာသင္ႏွစ္ သင္တန္းသား/သူမ်ားအၿပီးသတ္ေရြးခ်ယ္ေရးအတြက္ အားကစားေဆးဘက္ဆုိင္ရာဌာနခြဲ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒါက္တာျမေလးစိန္မွ အားကစားႏွင့္ကာယပညာသိပၸံ (ရန္ကုန္) ရွိ နည္းျပဆရာ/မမ်ားအား (2.5.2015) ရက္ေန႔တြင္ ေဆးပညာဆုိင္ရာ က်န္းမာေရးစီမံခ်က္မ်ားကုိ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

အားကစားႏွင့္ကာယပညာသိပၸံ (ရန္ကုန္) ၏ 2015 - 2016 ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ အၿပီးသတ္ေရြးခ်ယ္ေနေသာ သင္တန္းသား/သူမ်ား၏ ပညာေရးအဆင့္ဥာဏ္ရည္စစ္ေဆးျခင္းအား အားကစားႏွင့္ကာယပညာသိပၸံ(ရန္ကုန္) ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးဦးစုိးေအာင္ႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးခဲ့ပါသည္။ 2.5.2015 (စေနေန႔)

အားကစားႏွင့္ကာယပညာသိပၸံ (ရန္ကုန္) ၏ 2015 - 2016 ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ အၿပီးသတ္ေရြးခ်ယ္ေနေသာ သင္တန္းသား/သူမ်ား၏ ႀကံခိ္ုင္စြမ္းရည္စစ္ေဆးေနမႈမ်ားႏွင့္ ေဆးစစ္ေဆးေနမႈမ်ားအား ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴ းခ်ဳပ္ ဦးေက်ာ္ဆန္း၊ အားကစားႏွင့္ကာယပညာသိပၸံ(ရန္ကုန္) ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးဦးစုိးေအာင္ႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ လုိက္လံၾကည့္႐ႈၾကပ္မတ္စစ္ေဆးခဲ့ပါသည္။ ေရြးခ်ယ္ေနမႈမ်ားကုိ (29.4.2015) ရက္ေန႔မွစတင္ေရြးခ်ယ္ေနပါသည္။

အားကစားႏွင့္ကာယပညာသိပၸံ (ရန္ကုန္) ေက်ာင္း၏ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ေက်ာင္းမဖြင့္မွီ ျပင္ဆင္ထားရွိမႈအေျခအေနမ်ားအား ႐ုံးအဖြဲ႕မွဴ း ဦးေက်ာ္ဦးမွ (၂၇.၄.၂၀၁၅) ရက္ေန႔တြင္ လာေရာက္ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးခဲ့ပါသည္။

အားကစားႏွင့္ကာယပညာသိပၸံ (ရန္ကုန္) တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနၾကေသာ တာ၀န္ခံမ်ားႏွင့္ နည္းျပဆရာ/မမ်ားအား ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမွ အားကစားႏွင့္ကာယပညာသိပၸံ (ရန္ကုန္)ရွိ အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ (၂၅.၄.၂၀၁၅) ရက္ေန႔တြင္ ေတြ႕ဆုံလမ္းၫႊန္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားေတြ႕ဆုံပြဲကုိ (7.4.2015) ရက္ေန႔တြင္ အားကစားႏွင့္ကာယပညာသိပၸံ(ရန္ကုန္)၊ က်ိဳကၠဆံကြင္းရွိ ျပည္ေထာင္စုခန္းမတြင္ ေန႔လည္ (၁း၀၀ နာရီမွ ၃း၀၀နာရီထိ)က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ထုိေတြ႕ဆုံပြဲတြင္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမွ ၀န္ထမ္းမ်ားအား ကံစမ္းမ်ားေဖာက္ေပးခဲ့ပါသည္။

အားကစားႏွင့္ကာယပညာသိပၸံ(ရန္ကုန္) ပဏာမေသြးသစ္ေရြးခ်ယ္ေရးအတြက္ (ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး၊ မအူပင္ၿမိဳ႕) သုိ႔ (၃.၄.၂၀၁၅) ရက္ေန႔မွ (၅.၄.၂၀၁၅) ရက္ေန႔အထိ သြားေရာက္ကြင္းဆင္း ပဏာမေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါသည္။

အားကစားႏွင့္ကာယပညာသိပၸံ(ရန္ကုန္) ပဏာမေသြးသစ္ေရြးခ်ယ္ေရးအတြက္ (ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕၊ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕၊ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕) မ်ားသုိ႔ (၃၀.၃.၂၀၁၅) ရက္ေန႔မွ (၅.၄.၂၀၁၅) ရက္ေန႔အထိ သြားေရာက္ကြင္းဆင္း ပဏာမေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါသည္။

အားကစားႏွင့္ကာယပညာသိပၸံ(ရန္ကုန္) ပဏာမေသြးသစ္ေရြးခ်ယ္ေရးအတြက္ (ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕၊ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕၊ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕) မ်ားသုိ႔ (၃၀.၃.၂၀၁၅) ရက္ေန႔မွ (၅.၄.၂၀၁၅) ရက္ေန႔အထိ သြားေရာက္ကြင္းဆင္း ပဏာမေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါသည္။

Pages