Latest News

အသက္ (၁၆)ႏွစ္ေအာက္ 4 TV Cup 2015 ပုိက္ေက်ာ္ျခင္းၿပိဳင္ပြဲ ကုိ (30.3.2015 မွ 5.4.2015) ရက္ေန႔အထိ သု၀ဏၰ(ရန္ကုန္) ျမန္မာႏုိင္ငံပုိက္ေက်ာ္ျခင္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ အားကစားႏွင့္ကာယပညာသိပၸံ (ရန္ကုန္) ပုိက္ေက်ာ္ျခင္း(က)အသင္းမွ (ပထမဆု)ႏွင့္ (ခ)အသင္းမွ တတိယဆုရရွိခဲ့ပါသည္။ ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ေအာင္ျမင္မႈရရွိခဲ့သည့္ အားကစားႏွင့္ကာယပညာသိပၸံ (ရန္ကုန္) ပုိက္ေက်ာ္ျခင္းအသင္းအား ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ဦးစုိးေအာင္မွ ဂုဏ္ျပဳဆု ခ်ီးျမွင့္ခဲ့ပါသည္။

အားကစားႏွင့္ကာယပညာသိပၸံ(ရန္ကုန္) ပဏာမေသြးသစ္ေရြးခ်ယ္ေရးအတြက္ (ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး၊ ေျမာင္းျမၿမိဳ႕နယ္ရွိ) ကြယ္လြယ္ရြာ၊ ေတာင္ေပၚစုရြာ၊ ျပင္ရြာႏွင့္ ကံႀကီးရြာမ်ားသုိ႔ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ဦးစိုးေအာင္ ေခါင္းေဆာင္ေသာအဖြဲ႕ သြားေရာက္ ကြင္းဆင္း ေရြးခ်ယ္ေရးေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည ္။

 

အားကစားလႈပ္ရွားမႈနယ္ေျမျဖစ္ေသာ အားကစားႏွင့္ကာယပညာသိပၸံ (ရန္ကုန္) က်ိဳကၠဆံကြင္းအတြင္း အမ်ားျပည္သူမ်ား ေန႔စဥ္ နံနက္ႏွင့္ ညေနပုိင္းမ်ားတြင္ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း၊ စုေပါင္းကုိယ္လက္ႀကံ့ခုိင္ေရးေလ့က်င့္ခန္းမ်ားျပဳလုပ္ေနသူမ်ားႏွင့္ စည္ကားလ်က္ရွိပါသည္။

အားကစားႏွင့္ကာယပညာသိပၸံ(ရန္ကုန္) ေသြးသစ္ေရြးခ်ယ္ေရးအတြက္ (ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္) သုိ႕ (၃၀.၃.၂၀၁၅) ရက္ေန႔တြင္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ဦးစုိးေအာင္ ဦးေဆာင္ေသာ အဖြဲ႕ သြားေရာက္ကြင္းဆင္း ေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါသည္။

အားကစားႏွင့္ကာယပညာသိပၸံ(ရန္ကုန္) ေသြးသစ္ေရြးခ်ယ္ေရးအတြက္ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး၊ က်ံဳေပ်ာ္ၿမိဳ႕) သုိ႔ (၂၅.၃.၂၀၁၅ ရက္ေန႔မွ ၂၇.၃.၂၀၁၅ ရက္ေန႔အထိ) ဒုတိယအႀကိမ္ သြားေရာက္ကြင္းဆင္း ေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါသည္။

အားကစားႏွင့္ကာယပညာသိပၸံ(ရန္ကုန္) ေသြးသစ္ေရြးခ်ယ္ေရးအတြက္ (တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး) သုိ႔ (၁၉.၃.၂၀၁၅ ရက္ေန႔မွ ၂၂.၃.၂၀၁၅ ရက္ေန႔အထိ) ဒုတိယအႀကိမ္ သြားေရာက္ကြင္းဆင္း ေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါသည္။

အားကစားႏွင့္ကာယပညာသိပၸံ (ရန္ကုန္)၊ က်ိဳကၠဆံကြင္း၌ နံနက္ပုိင္းႏွင့္ ညေနပုိင္းမ်ားတြင္ ျပည္သူလူထုမ်ား စုေပါင္းကုိယ္လက္ႀကံ့ခုိင္မႈေလ့က်င့္ခန္းျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္းမ်ားအား ေန႔စဥ္ လာေရာက္ျပဳလုပ္လ်က္ရွိပါသည္။ ထုိျပဳလုပ္ေနမႈမ်ားအား ရုံးအဖြဲ႕မွဴးး ဦးေက်ာ္ဦးႏွင့္  ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ဦးစုိးေအာင္တုိ႔မွ လုိက္လံၾကည့္ရႈခဲ့ၾကပါသည္။

၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ မတ္လ(၁၄)ရက္ေန႕ နံနက္(၀၉း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ University of Tsukuba Committee of Tsukuba International Tennis Tournament  of International Sports Volunteer  Activity (ISVA) မွ တြဲဖက္ပါေမာကၡ Mr.

အားကစား၀န္ႀကီးဌာန၊ အားကစားႏွင့္ကာယပညာဦးစီးဌာန၊ အားကစားႏွင့္ကာယပညာသိပၸံ (ရန္ကုန္) ထူးခြ်န္အားကစားသမားမ်ား ႏွစ္ပတ္လည္ဂုဏ္ျပဳဆုခ်ီးျမွင့္ပြဲအခမ္းအနားကုိ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၆)ရက္၊ ေသာၾကာေန႔တြင္ အားကစားႏွင့္ကာယပညာသိပၸံ(ရန္ကုန္)၊ က်ိဳကၠဆံကြင္းရွိ ျပည္ေထာင္စုခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

(22.2.2015) ရက္ေန႔တြင္ အားကစားဝန္ၾကီးဌာနႏွင့္ Mega Lifesciences Ltd. တိုု႔ ပူးေပါင္း စီစဥ္ေသာ Ferrovit အမ်ိဳးသမီး စုေပါင္းလမ္းေလွ်ာက္ပြဲ ၾကီးတြင္ အားကစားႏွင့္ကာယပညာသိပၸံ (ရန္ကုန္) ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ဦးစုိးေအာင္မွ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း၏ အက်ိဳးေက်းဇူးႏွင့္ ေက်းဇူးတင္စကား  ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

Pages